refik.in.ua 1 ... 2 3 4
Тема 9.Створення сценарію, режисерський аналіз сценарію


Підбір матеріалу. Режисерський задум. Сценарний хід. Тема, ідея, надзавдання. Поділ на епізоди. Художній та музичний образ. Втілення сценарію.

Авторська та музична ремарки

Ремарка - пояснення автора до тексту. Ремарка, як характери свитка обставин дії, зовнішності дійових осіб, особливості поведінки. Авторська музична ремарка. Неповна і повна музична ремарка.

Шумова ремарка

Шумова ремарка. її роль у драматичних творах. Прихована ремарка прямої дії. Ремарка шумової характеристики сценічної дії. Ремарка шумової характеристики фону сценічної дії. Шумо-мовна ремарка.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Гордійчук Я.М. Становлення українського музичного театруі критика. - К.: Муз. Україна, 1990.

 2. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. Собр. соч. - М: Госмузиздат, 1960.

 3. Заводский Ю. Работа режиссёра с художником и композитором. - М., Искусство, 1940.

 4. Коган М.О. О месте музыки в современной культуре. - М.: Совесткая музыка, №11, 985.

 5. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. - М.: Искусство, 1985.

 6. Кочнева И., Яковлев А. Вокальный словарь. — Львов.: Музыка, 1988.

 7. Митці радять / Бібліотека художньої самодіяльності: 36. статей. - К.: Мистецтво, 1972.

 8. Поламишев A.M. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. — М.: Просвещении, 1982.

 9. Сабинина М. К проблема и взаимодействия музыкального и драматического театров в XX в. - М.: Советская музыка, №5, 1983.

 10. Современная драматургия / Литературно-художественный альманах. - М.: Искусство, 1984.

 11. Станиславский К.С. Собрание в 4-х томах. - М.: Искусство, 1985.

 12. Таршис Н.А. Музыка спектакля, - Львов.: Искусство, 1978.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема. Читання сценарію. Режисерський аналіз сценарію.

Завдання: скласти і прочитати сценарій, режисерський аналіз сценарію.


Методичні рекомендації: прочитання сценарію з усіма дійовими особами або колективами, що задіяні у ньому; зробити режисерський аналіз сценарію згідно вимог, що ставляться до розбору. Визначення теми, ідеї, композиційної побудови, епізодів тощо.

Тема. Знайомство з музикою епохи, часу, що відображена в сценарії

Завдання: прослухування музичних творів, різних епох та країн.

Методичні рекомендації: якщо сюжет масового заходу або дійства розгортається в минулому, на основі документальних фактів, необхідно точно знайти час і місця подій, що відображаються в сценарії для того, щоб якомога точніше передавати атмосферу часу та країни.

Тема. Задум музично-звукового вирішення в оформленні видовищно-театралізованих заходів

Завдання. Ознайомитися з музикою, що використовується в сценарій.

Методичні рекомендації: взагалі задум, це суто індивідуальне поняття, а особливо задум музично-звукового вирішення видовищно-театралізованого заходу.

Та до цього потрібно підійти творчо. Необхідно поставити собі мету у художньому вирішенні, яка б втілила задум музичне оформлення видовищно-театралізованого заходу.

Тема. Музичне оформлення видовищно-театралізованих заходів. Використання звукозапису та фонограм

Завдання: практичне застосування фонограм, що введені до програми

масового заходу.

Методичні рекомендації: це завдання завершуючого етапу роботи режисера над створенням видрвищно-театрапізованого заходу. Воно повноцінно виконується тоді, коли майже всі компоненти дійства введені вдію.

Для виконання цього завдання необхідна активна участь звукорежисера, який би слідкував за звучанням, якістю, тривалістю фонограмного запису. Звукорежисер повинен мати при собі експлікацію музичного оформлення всього заходу або кожного епізоду окремо. Фонограмний запис вводиться одночасно з дією, яка відбувається на сцені.


Тема. Робота режисера над партитурою (експлікацією видовищно-театралізованого заходу). Вимірювання хронометражу

Завдання: вимірювання хронометражу музичних номерів, створення партитури музичного оформлення.

Методичні рекомендації: кожен музичний номер, що введений у масове дійство має свою тривалість, час звучання. Інколи це може бути музичний твір, що звучить від свого початку до кінця, а інколи це можуть бути лише уривки музичних торів або навіть окремі звуки.

Для того, щоб вияснити скільки повинен тривати той чи інший номер, режисер-постановник повинен засікти за секундоміром час, на протязі якого триває той чи інший номер. За таким принципом вимірюється хронометраж усього масового заходу.

Партитура або експлікація музичного оформлення записується за такою схемою:

Перелік музичних номерів

Жанр

Місце включення

Час звучання

Прийом оформлення

Зв'язок музики з дією

Принцип відтворення

Виконавець

Тема. Важливі віхи театральної музики

Тема. Українське музичне мистецтво

Завдання: написання опорних конспектів, прослухування музичних


творів.

Методичні рекомендації: перша тема включає в себе історію розвитку музичної культури від первіснообщинного устрою до початку XX ст. Матеріал, що вивчається в темі великий за обсягом., теоретичного характеру. Це вивчення розвитку музичної культури окремої країни або зарубіжного композитора, його біографічних даних та окремих творів, написаних композитором.

Друга тема повністю присвячена українському музичному мистецтву – ХІХ-ХХ ст.

Розділ містить багато теоретичного матеріалу, що опрацьовується самостійно, а також практичний, це прослуховування тих музичних творів, що подаються при вивченні розділу. Знайти необхідний музичний матеріал можна у фонотеці училища.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що вивчає предмет „Музично-звукове оформлення видовищно-театралізованих засобів" ?

2. Яке значення має звукорежисер у підготовці масового заходу ?

3. Що означає вислів „музична культура режисера" ?


 1. Мистецтво — форма суспільної свідомості.

 2. Як Ви розумієте поняття „музичний образ" ?

 3. Що входить у поняття основні елементи музичної виразності.

 4. Дайте визначення поняттям „мелодія", „тема", „лейтмотив".

 5. У чому суть відмінності зображальної та виражальної функцій музики ?

 6. Які види симфонічного оркестру Ви знаєте? У чому їхня відмінність ?

 7. Які інструменти входять до групи струнно-смичкових інструментів симфонічного оркестру ? Розкажуть про їх властивості.

 8. Які інструменти входять до групи дерев'яні та мідні духові ?

 9. Які інструменти називають ударні та епізодичні ? В чому їхня особливість звучання ?

 10. Які музичні форми Ви знаєте ?

 11. Які музичні твори називаються циклічними, а які поліфонічними ?

 12. Які жанри вокальної музики Ви знаєте ?


 13. Які жанри інструментальної музики використовуються видовищно-театралізованих засобах ?

 14. Виникнення та розвиток музичних інструментів.

 15. Розкажуть, що запозичила Римська культура з культури стародавньої Греції?

 16. Музична культура Середньовіччя ?

 17. Згадайте і розкажуть про видатних композиторів Відродження.

 18. Що Ви знаєте про видатні постаті першої половини XVIII ст. ?

 19. Дайте порівняльну характеристику творчості Бетховена, Гайдна, Моцарта.

 20. Музична культура доби Романтизму.

 1. Основні етапи розвитку російської класики XIX ст.

 2. Що Ви знаєте про творчість М.І. Глінки ?

 3. На основі якого твору була написана опера „Князь Ігор'' Бородіна ?

 4. Актуальність оперної творчості М.А. Римського-Корсакова.

 5. Життєвий та творчий шлях П.І. Чайковського.

 6. Розвиток національної класики.

 7. С. Гулак-Артемовський та його опера „Запорожець за Дунаєм".

 8. Які твори М. Лисенка Вам відомі ?

 1. Які жанри музичних творів притаманні для творчості Я.С.Степового ?

 2. Що. Ви знаєте про творчість сучасних українських композиторів ?

 3. Що означає структурно-композиційна функція музики у виставі ?

 4. Які функції виконує комунікативна функція музики у виставі ?

 5. Які види театральної музики Ви знаєте, розкажуть про них ?

 6. Основні функції видів театральної музики ?

 7. Загальна класифікація шумів та звуків ?

 8. Які функції шумів та звуків Ви знаєте ?

 9. Які звукові ефекти використовуються у ВТЗ ?
 10. Як за допомогою музики можна створити емоційну атмосферу, національний колорит ?


 11. Які принципи і прийоми музичного оформлення Ви знаєте ?

 12. Яку роль та функцію відіграє музика у різних сценічних жанрах ?

 13. У чому полягає відмінність між авторською, музичною та шумовою ремарками ?

 14. З яких етапів складається робота режисера з композитором над музичним образом видовищно-театралізованого заходу ?

 15. З яких пунктів складається експлікація музичного оформлення, що вони означають ?

 16. Особливості проведення репетицій з використанням музики, фонограм, тощо.<< предыдущая страница