refik.in.ua 1

До обговорення 12.12.2013І. Магістерська робота ( папка Vlasoi_2013):

  1. Робота (Vlasoi.doc)

  2. Реєстраційна форма (Vlasoi _Forma.doc)

  3. Додатки (рецензії, схеми, програмний код, акти впровадження тощо) – подаються окремими файлами в zip-архіві


Реєстраційна формаНазва поля

Вміст поля

Обов’язкові поля

1.

Назва роботи

Обгрунтування системи електрообладнання на зернотоку з агрегатом ЗАВ-10 ТОВ «Агропрайм Холдинг» м. Ізмаїла Одеської області

2.

УДК
3.

Автор (ПІБ)

Власой Олександра Іллівна

4.

Дата (рік, місяць, день)

2013.11.29

5.

ННІ

Енергетики і Автоматики

6.

Кафедра (шифр, назва)

12.02.01 Електроприводу та електротехнологій

8.

Спеціальність

Електрифікація і автоматизація с.г


9.

Спеціалізація (дослідницька, виробнича)

виробнича

10.

Магістерська програма

Електрифіковані технології і електрообладнання у насінництві та рослинництві

12.

Керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

доц.Борщ Г.М.

13.

Консультант
14.

Ключові слова (до 10 слів)

Зерноочисний агрегат, пункт, зерно, розрахунок, електрообладнання, вологість, датчик, бункер, норія,.

15.

Анотація (до 300 символів)

В диплoмнoму пpoектi на тему: «Oбгpунтування cиcтеми електpooбладнання на зернотоку з агрегатом ЗАВ-10 ТОВ «Агропрайм Холдинг» м. Ізмаїла Одеської області» пpoведений вибip технoлoгiчнoгo oбладнання та електpoпpивoду для cушiння i oчищення зеpна, такoж пpoведений poзpахунoк ocвiтлення. Вибpанo апаpати захиcту i кеpування.

Необов’язкові поля
Назва поля

Ім’я файлу
Перелік додаткових матеріалів*

*.docАрхів додаткових матеріалів


*.zip
* Форма подання переліку додаткових матеріалівНазва

Ім’я файлу в архіві

1.

Презентація

.pps


Форма подання матеріалів магістерських робіт Сторінка