refik.in.ua 1


ІСР №8.

Заходи та засоби попередження пожеж.

(4 год.)

1.Класифікація приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою

2.Пожеженебезпечні властивості речовин і матеріалів

3. Первинні засоби гасіння пожеж.

4. Види пожежної охорони.
Мета роботи: ознайомитися з заходами попередження пожеж на підприємстві, класифікацією приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою та видами пожежною охороною.
Забезпечення пожежної безпеки – це один із важливих напрямків щодо охорони життя і здоров’я людей, національного багатства і навколишнього середовища. Незважаючи на значний поступ у науково-технічній сфері людству ще не вдалося знайти абсолютно надійних засобів щодо забезпечення пожежної безпеки. Кожні 5 секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні кожні 10 хвилин. Протягом однієї доби в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких гинуть 6-7, отримують травми 3-4 людини, вогнем знищується 32-36 будівель, 4 -5 одиниць техніки. Щодобові збитки від пожеж становлять близько 500 тис.грн.

Потенційна пожежна небезпека будівель і споруд залежить як від питомого навантаження та властивостей матеріалів, що знаходяться усередині, так і від горючості та здатності чинити опір дії пожежі будівельних конструкцій, яка характеризується їх вогнестійкістю. Вогнестійкість – це здатність матеріалів (конструкції, будівлі) чинити опір вогню протягом певного часу, зберігаючи при цьому всі експлуатаційні властивості Вогнестійкість оцінюється часом, протягом якого конструкція чи її елемент під дією вогню зберігає свої властивості без руйнування, деформації та тріщин.

Ступінь вогнестійкості — це нормована характеристика вогнестійкості будинків і споруд, що визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд залежить від меж вогнестійкості будівельних конструкцій та меж поширення вогню по них. Залежно від того, з яких матеріалів споруджена будівля або її окремі елементи, вона матиме певний ступінь вогнестійкості. Розрізняють будівлі І II, III, IV і V ступенів вогнестійкості.


Для успішного здійснення аналізу загрози виникнення і розповсюдження пожеж треба добре знати пожеженебезпечні властивості речовин і матеріалів.

Вода. Основний ефект гасіння — охолодження горючих предметів нижче температури горіння. Недоліки гасіння водою: замерзання води при від’ємних температурах; вода не гасить горючі рідини з температурою кипіння нижче 80С; спричиняє значні збитки для обладнання та будівель; при гасінні електрообладнання можливе враження електричним струмом; погано змочує деякі волокнисті і тверді речовини, тому при їх гасінні водою ефект відсутній.

Піна буває хімічна та повітряно-механічна. Хімічна піна складається з бульбашок вуглекислого газу, повітряно-механічна – містить бульбашки повітря. Вогнегасна дія піни — охолодження верхнього шару та ізоляція горючих предметів від атмосферного повітря. Піна не застосовується для гасіння електрообладнання під напругою та таких активних речовин як калій, натрій, сірковуглець, з якими вона вступає в реакцію.

Вуглекислота (СО2) використовується, в основному, для гасіння електроустановок. Вуглекислотою не можна гасити етиловий спирт, в якому вона розчиняється, а також целулоїд, терміт, що горять без доступу повітря. При гасінні вуглекислотою у закритих приміщеннях концентрація СО2 зростає, що небезпечно для життя.

Порошки. Порошкова хмара створює захист від теплового випромінювання, тому пожежу можна гасити без спеціальної захисної одежі. При потраплянні порошків на розжарені предмети відбувається розклад солей та виділення негорючих газів, що підсилює вогнегасну дію порошку. Проте, в закритих приміщеннях при гасінні порошками створюється висока запиленість повітря, порошки також мають слабкий охолоджуючий ефект, що може призвести до повторного загорання.

До первинних засобів пожежогасіння відносяться: вогнегасники, пожежний інвентар ( покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочкою з водою, пожежні відра совкові лопати) та пожежний інструмент ( гаки, сокири, тощо). .Необхідне кількість первинних засобів пожежегасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок.


Пожежні щити (стенди) встановлюють на території об’єкта з розрахунку один щит ( стенд) на площу 5000м2. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на ньому, слід включати: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1шт, покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2м х 2м – 1шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., ломи – 2 шт., сокири – 2 шт.

Заходи по пожежній безпеці об’єкта та ліквідації наслідків пожежі здійснюють формування пожежної охорони. Головного метою пожежної охорони є захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах.

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та добровільну і виконує такі основні завдання:

- здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

- запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

- гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.
На основі набутих теоретичних знань студент повинен

знати:


 • заходи запобігання пожежам;

 • класифікацією приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою загальні принципи;

 • пожеженебезпечні властивості речовин і матеріалів;

 • види пожежної охорони, їх основні завдання та функції.

вміти:

 • розробити заходи запобігання пожежам на підприємства;

 • організовувати евакуацію людей та матеріальних цінностей;

 • обладнати протипожежним розривом;

 • організувати пожежну охорону галузевого об’єкту.


Питання для контролю

 1. Дати характеристику небезпечним факторам пожежі та заходам по їх усуненню.
 2. Назвати вимоги пожежної безпеки до генеральних планів сільськогосподарських підприємств.


 3. Охарактеризуйте пожеженебезпечні властивості речовин і матеріалів.

 4. Назвати класифікацією приміщень та будівель за вибуховою і пожежною небезпекою.

 5. Назвіть види пожежної охорони, їх основні завдання та функції


Література:

  1. Жидецький В.Ц. “Основи охорони праці”. Львів, “Афіша”, 2002, с.251-300.

  2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. Київ, 2005, с.311-362 .

  3. В.М. Ярошевська. Охорона праці в галузі. Київ, 2004. – с.198-277.

  4. М.І. Федоров, Т.Г. Лапенко, О.У. Дрожчана Охорона праці в галузі АПК – Полтава: ТОВ «Видавництво «ІнтерГрафіка», 2005. – с.238-292.

  5. Рогач Ю.П. Пожежна безпека. Посібник. Мелітополь, -2001.