refik.in.ua   1 ... 9 10 11 12 13

Тема 13. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  В ДЕРЖАВНОМУ Й  МУНІЦИПАЛЬНОМУ КЕРУВАННІДо змісту нформатизации при використанні структурного моделювання об'єктів регіону з відображенням на модель колективу обчислювачів у вигляді єдиної розподіленої системи автоматизованих робочих місць (АРМ) виконавців дозволяє вирішувати всі типи простих і складних завдань регіонального й муніципального керування при мінімальних витратах на розробку методів рішення завдань, алгоритмів і програмних засобів. Створювані при цьому інформаційна, технічна, програмна й технологічна бази інформатизації здатні забезпечити потреби регіону (міста) у рішенні необхідних завдань керування.

На відміну від звичайних інформаційних і інформаційно-обчислювальних центрів ситуаційні центри оснащуються сучасними аудио- і відеозасобами, технологіями для проведення телеконференцій, нараді, залами й лабораторіями зі спеціалізованими АРМ для формування групових, кооперативних і колегіальних рішень. У цей час на федеральному рівні керування діють СЦ Президента Росії, Ради Безпеки, у центральних органах федеральної виконавчої влади.

Залежно від складної обстановки СЦ МНС може вести роботу в трьох режимах:

 • режимі повсякденної діяльності;

 • режимі підвищеної готовності;

 • надзвичайному режимі.

Для реалізації роботи в надзвичайному режимі в складі автоматизованої інформаційно-керуючої системи МНС включаються в роботу мобільні ситуаційні центри, які можуть базуватися на різних транспортних засобах (автомобілі, вертольоті, літаку), оснащених обчислювальною технікою, засобами мобільного зв'язку й здатних оперативно одержувати, обробляти й передавати інформацію про сформованій у регіоні надзвичайної ситуації, здійснювати підтримку рішень, прийнятих відповідними органами керування.

У быстроразвивающейся інформатизації міст опорними пунктами й постачальниками необхідної для потреб міської адміністрації інформації є створювані в містах і вже функціонуючі ИС комітетів з надзвичайним ситуаціям, податкових служб, казначейства, пенсійного фонду, банків, великих промислових корпорацій, фірм, підприємств. На основі кооперації відомчих і адміністративних органів створюються ИС міст у Центральному, Приволзькому, Південному й іншому федеральному округах, а також у Башкортостані, Татарстані, ряді інших суб'єктів Федерації.


В інтересах забезпечення ефективного функціонування системи адміністративних органів керування, їхнього подальшого розвитку, а також для інформаційного обслуговування населення в містах функціонують відділи інформатики, які можуть створюватися в структурі мерії або бути підрозділом муніципального ОЦ.

Розподіл по функціональних підсистемах визначає основу структури ИС міста, тому що інформація в них легко структурируется по предметній ознаці, забезпечуючи необхідну уніфікацію для автоматизації процесів збору, обробки, зберігання, нагромадження в банках даних і використання інформації в межах підсистеми. В інтересах спільно розв'язуваних завдань між підсистемами здійснюється автоматизований обмін інформацією, що забезпечує функціонування системи в цілому.

Адміністративне управління мерії ґрунтується на широкому використанні розповсюджених загалькористувальницьких і спеціалізованих програмних продуктів. Інформатизація цього виду діяльності повинна забезпечувати:


 • роботу посадових осіб з нормативно-довідковою інформацією;

 • ведення обліку й звітності технічних, матеріальних, фінансових і інших ресурсів;

 • здійснення планування й контролю виконання планів;

 • застосування в процесі діяльності посадових осіб розрахункових завдань і моделювання ситуацій;

 • здійснення проектування й макетування документації;

 • статистичну обробку даних;

 • ведення службової переписки;

 • оформлення нормативно-розпорядницької й фінансової документації.

Автоматизовані робочі місця (АРМ) юристів, економістів, бухгалтерів, керівників і фахівців органів влади й керування оснащуються довідковою правовою системою (УПС) "Консультант плюс", що містить документи органів державної влади й за умови, якщо вона створена в ході співробітництва регіонального представництва мережі "Консультант Плюс" з місцевими органами влади й керування, включає й документи місцевого самоврядування конкретного суб'єкта Російської Федерації. Система дозволяє оперативно здійснювати пошук необхідних документів за різними критеріями:


 • тематиці,

 • виду документа,

 • його органу, що прийняв,

 • назві документа,

 • його номеру,

 • даті прийняття,

 • тексту,

 • ключовим словам.

Департамент муніципального майна є одним з найважливіших структурних підрозділів мерії. Інформатизація діяльності цього департаменту повинна охоплювати функції керування, користування, розпорядження муніципальною власністю, а також відбивати в БД факти державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи.

Департамент міського господарства, будучи структурним органом керування, несе повну відповідальність за стан справ у галузі. Тому інформатизація управлінських процесів має на меті реалізувати інформаційне забезпечення рішення функціональних завдань в областях енергетичного, шляхово-транспортного, житлово-комунального господарства, засобів зв'язку й побутового обслуговування населення для нормальної життєдіяльності городян змісту об'єктів зовнішнього благоустрою й належного санітарного стану міста.

Стосовно до кожного з перерахованих напрямків примами керування відповідних організацій створюються локальні, відкриті обчислювальні мережі, інформаційні технології, які дозволяють фахівцям цих організацій, використовуючи АРМ і інформаційну взаємодію із загальносистемними даними муніципальної ИС, вирішувати всі необхідні функціональні завдання.

У Департамент утворення, культури й спорту є структурним органом мерії й у процесі своєї діяльності має інформаційні зв'язки з іншими структурними підрозділами мерії, обласної адміністрації, а також з комерційними й некомерційними організаціями, суспільними об'єднаннями й громадянами.

Основним завданням інформатизації в діяльності департаменту охорони здоров'я й соціального захисту є організація інформаційного супроводу руху бюджетних і інших фінансових засобів, які призначені для охорони здоров'я й гарантованої доступної медичної допомоги населенню міста, виділяються бюджетом на гарантовану підтримку родини, літніх громадян, інвалідів, а також на розвиток системи соціальних служб, пенсійного забезпечення.


Підсистема "Соціальний захист" крім загальносистемних баз даних передбачає використання великої розмаїтості спеціалізованих БД, необхідних для ведення в електронному виді документації по грошовому змісті пенсіонерів різних груп. Так, створюються БД "Ветерани", "Інваліди", "Сліпі", "Багатодітні", " Матері-Одинака", "Боярські", "Репресовані", "Військові в'язні", "Військові пенсіонери" і ін. Створюються АРМ, які оснащуються програмним забезпеченням для комплексного рішення завдань по нарахуванню й виплаті пенсій. Таке програмне забезпечення встановлюється на робочих місцях фахівців не тільки в департаменті муніципалітету міста, але й у територіальних відділах соцзащиты населення.

Програмний комплекс "Розрахунок пенсій" дозволяє робити нарахування пенсій, прораховувати більше вигідний варіант розрахунку, оперативно формувати виплатні документи для поштових відділення зв'язку або банків, створювати зведені й статистичні звіти для Пенсійного фонду" Інформація з баз даних цього комплексу надається в міську податкову інспекцію, використовується при коректуванні даних медичних страхових компаній.

Поповнення баз даних виробляється щодня в територіальних відділах соціального захисту населення міста. ИС муніципального керування в рамках корпоративного середовища дозволяє активно освоювати Інтернет, використовувати його надзвичайно широкі можливості доступу фахівців зі своїх АРМ до різних інформаційних ресурсів, зокрема, і до Державних інформаційних ресурсів Росії.

Відкриваються можливості для формування тематичних Web-Сторінок, що становлять основу Web-Сервера мерії, розробки Web-Броузеров, здатних охоплювати всі наявні муніципальні ресурси. Безумовно, будь-який подальший розвиток мережі пов'язане з різким збільшенням обсягів досліджуваним і аналізованим фахівцями й керівниками інформації, що вимагає подальшого розвитку мережі на основі принципово нового програмного й технологічного середовища, наприклад Oracle і ОLар-Технологій. OLAP-технології для муніципального керування - новий клас інформаційних систем, що забезпечує ведення процесу аналізу в режимі реального часу. Створення й запровадження в дію таких технологій є перспективної за-дачею, що створить для керівництва якісно нові можливості в керуванні соціально-економічними процесами.


До теперішнього часу автоматизовані библиотечно-інформаційні технології функціонують у більш ніж 2,5 тис. наукових і публічних бібліотек, з яких 1250 - муніципального рівня. Майже у всіх центральних універсальних наукових бібліотеках суб'єктів РФ створені локальні обчислювальні мережі, що поєднують від 30 до 50 комп'ютерів. Основним результатом впровадження інформаційних технологій у практику роботи бібліотек є створення електронних каталогів і інших бібліографічних і реферативних баз даних. Самі значні по обсязі бази даних сформовані в бібліотеці Інституту інформації із суспільних наук, Російській національній бібліотеці, Російській державній бібліотеці, Державній публічній науково-технічній бібліотеці Росії й інших центральних бібліотек.

Державна система науково-технічної інформації (ГСНТИ) являє собою сукупність науково-технічних бібліотек і організацій - юридичних осіб незалежно від форми власності й відомчої приналежності, що спеціалізуються на зборі й обробці науково-технічної інформації й взаємодіючих між собою з обліком прийнятих на себе системних зобов'язань.

У цей час основу державної системи правової інформації становлять інформаційні ресурси організацій Федерального агентства урядового зв'язку й інформації при Президенті Російської Федерації (ФАПСИ) і Міністерства юстиції Російської Федерації (Мін'юст Росії). У рамках ФАПСИ роботи в області формування й організації використання ресурсів правової інформації проводяться Науково-технічним центром правової інформації "Система" (НТЦ "Система").

База даних діючого російського законодавства "Еталон". Це повнотекстова база даних по діючому російському законодавству, розроблена в НЦПИ. "Еталон" містить близько 50 000 текстів діючих нормативних актів. Серед них - федеральні закони, акти Президента РФ і Правительства РФ, а також накази й інструкції міністерств і відомств, судова, нотаріальна, арбітражна практика.

Говорячи про державну систему правової інформації, не можна не згадати сервер Міністерства юстиції РФ www.scli.ru. На сервері можна знайти найрізноманітніші відомості про правові інформаційні ресурси, у тому числі опису баз даних НЦПИ, відомості про роботи НЦПИ й ЦПИ, познайомитися з новими документами й ін.


Крім інформації про організації-розроблювачах і пропонованих інформаційних правових системах на цих серверах у вільному доступі є інформація про нові нормативні акти й поточні огляди законодавства по різних напрямках (моніторинг законодавства). На ряді серверів можна підписатися на дані по моніторингу законодавства й біс-платно одержувати їх по електронній пошті, а також переглядати зміст баз даних по законодавству й сформувати запит на пошук потрібного документа. У результаті перегляду можна одержати не тільки назву документа, що втримується в базі, але й доступ до текстів документів в основних базах даних, як правило, платний.

Представництво Банку Росії розташоване в Інтернет за адресою www.cbr.ru. На сторінках цього сервера розміщена як загальна інформація про Банк Росії (історичний нарис, правовий статус, функції, організаційна структура й ін.), так і інформація про його поточну діяльність. Зокрема, у розділі "Щоденна інформація" можна познайомитися з останніми новинами.

Довідково-інформаційний сервер Державного митного комітету Російської Федерації розташований в Інтернет за адресою www.gtk.ru. Інформація на сервері призначена для різних категорій учасників зовнішньоекономічної діяльності й згрупована по тематичних розділах.

Велика кількість серверів комерційних організацій, що поширюють фінансово-економічну інформацію, можна знайти в каталогах ресурсів Інтернет, наприклад, у каталозі ділових серверів і ресурсів АТ "МБИТ" cata-log.mbt.ru.<< предыдущая страница   следующая страница >>