refik.in.ua 1

Індивідуальне завдання № 1


«Регулювання світової економіки»


  1. Виберіть одну із запропонованих тем та підготуйте грунтовну доповідь з відповідної проблематики (20 хв. + 40-50 слайдів)

Тема завдання

ПІБ студента

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні в світлі вимог ГАТТ/СОТ
Політика неопротекціонізму розвинених держав в умовах глобалізації
Неопротекціонізм у сучасній зовнішній політиці
Основні напрями нетарифного регулювання в Україні
Основні індикатори нетарифних бар’єрів, сутність їх розрахунку
Державна участь міжнародних нетарифних бар’єрів у світовій торгівлі
Основні процедури управління та державного регулювання ЗЕД
Практика валютного регулювання
СОТ і регулюючі реформи, концептуальні трактування
Фундаментальні трактування Угоди з інвестицій: широта охопленняПолітика урядів щодо передачі технологій

Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні

Пєсковой

Роль багатосторонньої угоди з інвестицій в процесі зовнішньоекономічної діяльності
Сутність інвестиційних заходів, які пов’язані з торгівлею (угода ТРІМС)
Розробка конкурентної стратегії держави
Державне регулювання ЗЕД
Проблеми та перспективи участі міжнародних економічних організацій у регулюванні ЗЕД
Проекти та політика міжнародних фінансових організацій: МВФ, МБРР, МФК, БАГІ, МАР, ЄБРР

Голубенко

Шляхи підвищення ефективності взаємного регулювання
Перспективи розвитку гармонізації та взаємного визнання