refik.in.ua 1

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Культурно-мистецький департамент
ЗАЯВКА
на участь у конкурсі „СТУДЕНТ РОКУ 2012”

(будь ласка заповнюйте друкованими літерами)
Прізвище


Ім’я
По-батьковіДата народження р.

(число) (місяць) (рік)
Місце народження
Місце постійного проживанняКонтактний номер телефону:
E-mail _________________________________________________________________

Факультет


Спеціальність

Спеціалізація

Курс Група

Про себе (творчі досягнення, здібності і т.п.): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата заповнення _____________ підпис ____________

*Заповнюючи дану анкету, ви надаєте згоду на обробку та використання ваших даних в рамках проекту Студентського парламенту університету «Студент року 2012».