refik.in.ua 1

Зовнішні фоктори


Фактори

Зміст впливу

Облікова ставка НБУ

Є орієнтиром для встановлення відсоткової ставки за депозитами

та кредитами

Норматив обов’язкового

резервування

Впливає на обсяги залучених ресурсів за видами і за валютами у зв’язку

з різною нормою резервування, а також на суму вільних кредитних ресурсів

Конкуренція банків

Змушує банки розробляти нові схеми, методи і підходи в роботі з клієнтами

щодо залучення депозитів

Податкове законодавство

З 1.01.2010 р. вводиться податок на нараховані відсотки за депозитами. Обсяг

строкових депозитів може зменшитися

Економічні нормативи

діяльності банку

Обсяг депозитів впливає на розрахунок ліквідності банку (миттєвої,

короткострокової і загальної)

Система гарантування вкладів

Гарантує компенсацію депозиту, у визначеній сумі, за неплатоспроможності

банку. Це підвищує довіру до банку з боку населення

Стан і тенденції розвитку

фінансового ринку

Впливає як у частині залучених коштів, так і в частині розміщення коштів.

Визначає кредитний потенціал банку і заодно розмір банківського прибутку

Збільшення доходів населення

Призводить до збільшення депозитних вкладень за умов відсутньої


альтернативи інвестування коштів


Внутрішні фактори

Розвиток банківських

технологій

Поява глобальних комунікацій, комп’ютеризація, розвиток дистанційного

обслуговування ліквідовує територіальну прив’язку клієнта банку

Рівень відсоткових ставок

Депозити мігрують з банку в банк за більш вигідними відсотковими ставками

Універсалізація банку

Орієнтація банку на надання широкого спектра банківських послуг

Фактори що впливають на депозитну політику