refik.in.ua 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Хмельницький національний університет

Кафедра практичної психології та педагогіки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯКафедра практичної психології та педагогіки і оргкомітет конференції запрошує студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у роботі ІІ-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору», яка відбудеться 23-24 квітня 2013 року на базі кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

Мета конференції - розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, збереження і розвиток єдиного науково-освітнього простору.
Тематичні напрямки роботи конференції:


  1. Особливості психоемоційного розвитку особистості в процесі навчання та при окремих станах.

  2. Зміст, форми і методи підготовки фахівців.

  3. Вивчення проблем адаптації, дезадаптації та психокорекції в процесі самореалізації в майбутній професійній діяльності.

  4. Особливості управлінської діяльності в освітньому просторі.

Робочі мови конференції: українська, російська.
Форми роботи на конференції:

Секційні засідання – захист студентських наукових робіт (доповідь 5-7хв).

Пленарне засідання – виступи переможців секційних засідань, заключне слово голови оргкомітету.

Публікації у збірнику матеріалів конференції – авторські статті з теоретико-методологічних питань, узагальнення досвіду, опис проведених експериментів, прикладні дослідження друкуються у збірнику конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Обсяг тез – 2-4 сторінки. Форма подання: формат сторінки – А4; орієнтація сторінки – книжкові поля: ліве – 2,5 см; праве – 2,0 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см; інтервал між рядками – 1,5; відступ першого рядка – 1,25 см; рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.


2. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: індекс УДК – у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.); ініціали та прізвище студента – великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.); нижче шифр групи, де навчається студент; нижче прізвище та ініціали наукового керівника (Times New Roman, 12 пт.); пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.); назва статті – великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний). Назва статті подається без використання скорочень; пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); основний матеріал (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 10 пт.); висновки (Times New Roman, 10 пт.); пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); слово "Література" по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний); пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); список літератури (Times New Roman, 10 пт.). Список повинен бути оформлений відповідно до чинних вимог з оформлення літератури.

3. Для набору статті слід використовувати такі елементи:

Назви таблиць – Times New Roman, шрифт, 10 пт., жирний.

Підпис під рисунками – Times New Roman, 10 пт., напівжирний. Приклад підпису під рисунками:
Рис. 1. {Назва рисунка}.

Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах.

Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів.

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету такі документи:

1. Заявку на участь у конференції нижче вказаного зразка. У заявці чітко зазначити поштову адресу, на яку б Ви хотіли отримати матеріали конференції та ПІБ отримувача, а також електронну адресу та номер мобільного телефону для зворотного зв’язку.

2. Електронний варіант тез на CD-R, оформлений відповідно до вище зазначених вимог, та один друкований примірник матеріалів. Назва файлу – прізвище автора або першого серед співавторів латиницею. Якщо матеріали надсилаються на електронну адресу, то поштовий варіант статті з диском не потрібен.


3. Відскановану копію квитанції про оплату оргвнеску.

Увага! Оплату здійснювати лише банківським переказом чи при поданні матеріалів особисто. Поштовим переказом оплату не здійснювати!

Документи надсилати на e-mail kafedrapip@ukr.net, або на поштову адресу оргкомітету.

Фінансові умови

Учасникам конференції необхідно перерахувати 15 гривень за одну сторінку поданих тез на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми, збірника матеріалів конференції, сертифікату учасника конференції. (У разі неможливості особистого отримання матеріалів, програма конференції, друкований збірник та сертифікат учасника конференції надсилаються поштою).

Оргкомітет планує видати збірник матеріалів конференції до початку конференції.

Терміни подачі:

заявки та копії квитанцій – до 29 березня 2013р.,

тез – до 05 квітня 2013р.

Заявка:

на участь у ІІ-й Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»


Прізвище, Ім’я, По-батькові
Місце навчання, курс, код групи
Науковий керівник: ПІБ, наук. ступінь, вчене звання
Адреса, за якою надсилати матеріали,

телефон, e-mailЗаплановані форми участі у конференції (відмітити один чи декілька варіантів відповіді)


Доповідь чи повідомлення на секційному засіданні

Публікація матеріалів

Участь без доповіді і публікації

Необхідність надсилання матеріалів конференції поштою

Так

Ні

Тематичний напрямок роботи на конференції
Повна назва теми доповіді чи повідомлення на секційному засіданні
Необхідність у поселенні (відмітити потрібне)

Готель

Гуртожиток

Поселення не потрібне

Адреса конференції та Оргкомітету:

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра практичної психології та педагогіки.

Телефони для довідок:

0382 – 708-647 – кафедра практичної психології та педагогіки;

моб. 067-360-89-69 Антонова Зінаїда Олександрівна, канд. психол. наук, старший викладач кафедри практичної психології та педагогіки, секретар оргкомітету.

e-mail: kafedrapip@ukr.net

Банківські реквізити для оплати:

ЄДРПОУ 09315357

Банк Хмельницька філія АТ «Ощадбанк»

МФО 315784

к/р 26255500252491

Отримувач: Попелюшко Роман Павлович

Призначення платежу: студентська конференція

До 05 квітня 2013р. прохання підтвердити необхідність бронювання місць у готелях міста та гуртожитках.

Прохання до учасників самостійно потурбуватись про квитки на зворотній проїзд.

До зустрічі у Хмельницькому!