refik.in.ua 1

§ 1. Поняття правоохоронної діяльності

Правоохоронна функція держави полягає у забезпеченні конституційного порядку, національної безпеки, правового порядку; вона спрямована на охорону конституційних прав людини і громадянина, а також на відновлення порушених прав.

Головна ознака правоохоронної діяльності полягає у здатності компетентних органів держави охороняти права фізичних або юридичних осіб певними юридичними процедурами. При цьому до правопорушників може застосовуватися правомірний примус. Протидія правоохоронної діяльності є небажаною, а в певних випадках, передбачених законом, особи, які перешкоджають правоохоронній діяльності, можуть бути притягнуті до відповідальності.

 

§ 2. Органи прокуратури


Прокуратура України — самостійний централізований орган державної влади, що діє в системі правоохоронних органів держави й забезпечує права і свободи людини, а також державну безпеку. Прокуратура не підпорядковується виконавчій або судовій владі, її діяльність є елементом системи стримувань і противаг між гілками влади. Вона будує свою діяльність згідно із Законом України “Про прокуратуру”, який було введено в дію 1 грудня 1991 р. Саме цей день відзначається як День працівників прокуратури.

Відповідно до ст. 121 Конституції України, на прокуратуру покладено такі функції:

підтримання державного обвинувачення в суді;

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Представництво прокурором інтересів громадян або держави в суді — одна з важливих гарантій забезпечення захисту прав і свобод громадян, законних інтересів держави. Судовий порядок захисту прав і свобод громадян значно розширений. Участь прокурора в ньому є ефективним засобом забезпечення та поновлення їх.

§ 3. Органи внутрішніх справ України


Міністерство внутрішніх справ України (далі — МВС) як головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади та його органи на місцях спрямовують свою діяльність на реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань; вони ведуть боротьбу зі злочинністю, охороняють громадський порядок, забезпечують громадську безпеку, безпеку дорожнього руху та пожежну безпеку, здійснюють охорону та оборону особливо важливих державних об'єктів.

Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ (далі — ОВС) є досить різнобічною і здійснюється водночас на трьох рівнях — центральному, регіональному та місцевому. Держава, як і суспільство, заінтересована у громадянському спокої, у впорядкованості внутрішніх державних відносин.

§ 4. Державна податкова служба


Державна податкова служба (далі — ДПС) України являє собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої організації: від загальнодержавного, обласного до міського та районного рівнів.

Основними напрямами правоохоронної діяльності податкової міліції, згідно із зазначеним вище Законом, є:

запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, насамперед:

у кредитно-фінансовій і банківській системах;

агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах;

зовнішньоекономічної діяльності;

виробництві та реалізації підакцизних товарів (тютюнових та алкогольних);

гральному та шоу-бізнесі;

виявлення контрабанди, фіктивних фірм;

використання подвійних рахунків;

приховування коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також їх розкриття та розслідування;

провадження у справах про адміністративні правопорушення;


розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захист їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

§ 5. Служба безпеки України


Служба безпеки України — державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, конституційний лад, територіальну цілісність і державний суверенітет.

Основними завданнями Служби безпеки України є:

захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України, державних інтересів і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб;

попередження, виявлення, припинення й розкриття злочинів проти миру та безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки, інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

§ 6. Поняття виявлення та розслідування злочинів


p>Виявлення та розслідування злочинів — важливий вид правоохоронної діяльності. У її процесі вирішуються специфічні завдання, спрямовані на повне та швидке розкриття кожного злочину, розшук злочинців та осіб, які зникли, своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності. При цьому суб'єкти цієї діяльності позбавлені права на протиправні затримання та арешти, необгрунтовані обвинувачення та взагалі на юридичні помилки. Органи, що уповноважені виявляти злочини та протидіяти їм, чітко визначені в законодавстві. До них, зокрема, належать:

органи кримінальної та спеціальної міліції;

спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;


оперативно-розшукові підрозділи Державної автомобільної інспекції;

органи служби безпеки (розвідка, контррозвідка, військова контррозвідка); підрозділи захисту національної державності, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи з оперативного документування;

підрозділи з оперативно-розшукової роботи прикордонних військ;

підрозділи оперативного забезпечення охорони Державної служби охорони;

оперативні підрозділи податкової міліції;

оперативні підрозділи Департаменту з виконання покарань.