refik.in.ua 1
Варіант 3

* Брат і сестра є родичами по:

) прямій висхідній лінії.

) прямій низхідній лінії;

) прямій лінії;

) боковій лінії.
* Двоюрідні брати є родичами:

) другого ступеня;

) третього ступеня;

) четвертого ступеня;

) першого ступеня.

) пятого ступеня.
* Брати і сестри, які мають спільного батька, але різних матерів є:

) зведеними;

) єдинокровними.

) свояками;

) єдиноутробними.

) чужаками.
* Троюрідні брати є родичами:

) третього ступеня;

) четвертого ступеня.

) п'ятого ступеня;

) шостого ступеня.

) другого преступеня.
* Речові права:

) обмежені строком в 1 рік;

) обмежені строком в 2 роки;

) обмежені строком в 10 років;

) строками не обмежені.
* Зміст речових прав встановлювався:

) договором;

) угодою;

) законом.

) позовом.
* Певна частина природи, що становить певну цінність для її володільця, згідно з римським правом, це:

) товар;

) річ.

) цінність;

) скарб
* До манципних речей не відносились:

) земельні..сервітути;

) будівлі.

) емфітевзис;

) суперфіцій
* Сільськогосподарський інвентар римляни відносили до речей:

) рухомих;

) нерухомих.

) манципних;

) безтілесних.
* Театри і храми відносилися до речей:

) безтілесних;

) вилучених з обігу.

) манципних;

) неманципних
* Предмети мистецтва є речами:

) родовими;

) індивідуально-визначеними.

) вилученими з обігу;

) манципними
* Земельна ділянка вважалася річчю:

) неділимою;

) ділимою.

) неманципною;

) безтілесною

* Гроші були річчю:


) неспоживчою;

) споживчою.

) індивідуально-визначеною;

) безтілесною
* Сукупність прав і обов'язків - це:

) складнаріч;

) безтілесна річ.

) майно;

) манципнаріч
* Будівельний матеріал - це річ:

) неспоживча;

) споживча.

) неділима;

) майно
* Держання і похідне володіння є:

) тотожними за змістом;

) протилежними за змістом.

) ні тотожними, ні протилежними

) вірні всі відповіді;
* Якщо доведення права у певної особи вимагалося, то захист володіння називався:

) відносним;

) абсолютним;

) посесорним;

) петиторним.
* Інтердикти для повернення втраченого володіння називалися:

) петиторними;

) посесорними;

) рекуператорними;

) володільницькими.
* Римське право знало два інтердикти для захисту наявного володіння:

) тілесними і безтілесним речами;

) нерухомими і рухомими речами.

) манципними і неманципними речами;

) родовими і індивідуально-визначеними речами
* Інтердикти мали:

) дозвільний характер;

) заборонний характер;

) уповноважуючий характер;

) вірно все.