refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5 6 7

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Магістр”

Код за ЄДРІСІ 211630

Телефон (факс) фонду (044) 494-24-22; (044) 494-24-23

Повне найменування компанії з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Магістр”

Місцезнаходження компанії з управління активами 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, 6 поверх, блок – Д

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду Закрите акціонерне товариство “Банк НРБ”, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду немає

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “Аудит Бюро”, м. Київ, вул. Гусовського, 4а, офіс 2

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N
з/п

Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами

Частка в статутному капіталі емітента (%)

Номінальна

вартість

(грн..)

Загальна номінальна вартість

(грн..)

Балансова вартість
(грн.)


Кількість

(шт.)


Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Акції: 


-

-

-

-

-

-

1.1

Відкрите акціонерне товариство «Авдієвський коксохімічний завод»

0,0017

1,76

5896

70015,00

3350

4,6416

1.2

Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»

0,0004

0,25

2500

36000,00

10000

2,3866

1.3

Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго»

0,0008

10,00

500

47500,00

50

3,1490

1.4

Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського»

0,0008

0,25

3608,25

36082,50

14433

2,3921

1.5

Відкрите акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"

0,0069


0,25

6250

19500,00

25000

1,2927

1.6

Відкрите акціонерне товариство «Єнакіївський металургійний завод»

0,0010

15,25

1525

44500,00

100

2,9501

1.7

Відкрите акціонерне товариство «Західенерго»

0,0070

10,00

900

53190,00

90

3,5262

1.8

Відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод»

0,0008

0,25

6250

30812,50

25000

2,0427

1.9

Відкрите акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування»

0,0033

0,25

125

72500,00

500

4,8064

1.10

Відкрите акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»

0,0008

15,00

750

38900,00


50

2,5789

1.11

Відкрите акціонерне товариство «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»

0,0005

1,30

2600

54600,00

2000

3,6194

1.12

Відкрите акціонерне товариство «Ясинівський коксохімічний завод»

0,0037

0,25

1250

35200,00

5000

2,3336

1.13

Відкрите акціонерне товариство «Ясинуватський машинобудівний завод завод»

0,0218

4,65

23091,9

64558,00

4966

4,2796

2

Облігації:

--

-

-

2.1

Закрите акціонерне товариство «Альтера Фінанси»

0,35

1000,00

70000

71093,26

70

4,7131

2.2


Закрите акціонерне товариство «Медичний центр «Добробут»

0,55

1000,00

55000

55408,62

55

3,6732

2.3

Донецька міська рада

0,068

1000,00

34000

34190,02

34

2,2666

2.4

Одеська міська рада

0,08

1000,00

40000

42419,60

40

2,8122

2.5

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ровекс»

0,1

1000,00

50000

50262,29

50

3,3321

2.6

Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ»

0,275

1000,00

55000

55715,14

55

3,6936

2.7

Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна»

0,1977

1000,00


59000

60476,23

59

4,0093

2.8

Харківська міська рада

0,04

1000,00

40000

40023,56

40

2,6533Векселі 

-

-

-

-

-

-Ощадні сертифікати 

-

-

-

-

-

-Казначейські зобов'язання 

-

-

-

-

-

-Інші 

-

-

-

-

-

-
Усього 

-

8059,46

458246,15


1012946,72

90942

67,1523

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N
з/п 

Об'єкти нерухомого майна 

Балансова вартість (грн.) 

Оцінна вартість (грн.) 

Частка в загальній балансовій вартості активів (%) 

  -

-  

-  

 

-  

  

Усього 

-  

-  

-  

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

N
з/п 

Сума грошових коштів (грн.) 

Депозитна ставка (%) 

Термін розміщення 

Частка в загальній балансовій вартості активів (%) 

у гривнях

в іноземній валюті 

у гривнях

в іноземній валюті 

у гривнях

в іноземній валюті 


1) депозит

437291,17

---

1 рік  

---  

  15%

  ---

28,9906

2) р/р

16,12

---

---

---

---

---

0,0011

Усього

437307,29

---

---

---

---

---

28,9917

2.4. Перелік інших інвестицій

N
з/п 

Об'єкт інвестування 

Балансова вартість (грн.) 

Частка в загальній балансовій вартості активів (%) 

1)  

Дебіторська заборгованість

58141,03

3,856

Усього   

---

58141,03

3,856

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)


3.1. Вартість чистих активів: 1 508 395,04 грн.

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.): 1226

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду: 1000, 00 грн.

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.):

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб: 940 шт.

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб: 286 шт.

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду: 1230,34 грн.
Додати пункт 16 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів “Звіт про вартість чистих активів Фонду” та викласти в такій редакції:
16. Звіт про вартість чистих активів Фонду:
Звіт
про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу


за попередній рік

за 2007 рік


Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами

Магістр”
(повне найменування фонду)  
Довідка про фонд

N з/п  

Характеристика фонду  

Показники  

1  

Вид фонду  

1. Диверсифікований  

2. Недиверсифікований  

2  

Тип фонду  

3. Закритий  

4. Відкритий  

5. Інтервальний  


3  

Строк дії  

6. Строковий  

7. Безстроковий  

4  

Реєстраційний код за ЄДРІСІ  

  211630


Довідка про компанію з управління активами фонду


N з/п 

Інформація про компанію з управління активами  

Показники 

1  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  34730685

2  

Повне найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Магістр”

3  

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) 

  АВ № 189947

4  

Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) 

  19.01.2007 рік


Довідка про вартість чистих активів фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами


Магістр”
(повне найменування фонду)


N з/п 

Найменування показника 

Значення показника 

на початок звітного періоду 

на кінець звітного періоду Активи фонду, тис. грн. 

0,00

1508,4Зобов'язання фонду, тис. грн. 

0,00

0,00Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2) 

0,00

1508,4.Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць,
у т. ч. розміщених серед: 

0

1226а) юридичних осіб, у т. ч. 

0

940резидентів 

0

940нерезидентів 

0

0


б) фізичних осіб, у т. ч. 
286резидентів 

0

286

10 

нерезидентів 

0

0

11 

Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 х 1000 / ряд. 4) 

0,00

1230,34

  Довідка про фінансові інвестиції фонду

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами

Магістр”
(повне найменування фонду)


N з/п  

Види цінних паперів  

Номінальна вартість,
тис. грн.  

На кінець звітного періоду  

Оцінна вартість,
тис. грн.  

1  

2  

3  

4  

Цінні папери резидентів  

Державні цінні папери  

1  

Облігації внутрішніх державних позик  

---


---

2  

Облігації зовнішніх державних позик  

---

---

3  

Облігації місцевих позик 

114 000,0

116 633,18

4  

Казначейські зобов'язання  5  

Усього державних цінних паперів
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)  

114 000,0

116 633,18

Цінні папери емітентів-резидентів  

6  

Акції 

55 246,15

603 358,00

7  

Облігації  

289 000,00

292 955,54

8  

Ощадні (депозитні) сертифікати  

---

---

9  

Інші цінні папери  

---

---

10  

Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд.
6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)  

344 246,15

896 313,54

11  

Разом цінних паперів емітентів-резидентів

(ряд. 5 + ряд. 10)  


458 246,15

1 012 946,72

Цінні папери нерезидентів  

Цінні папери іноземних держав  

12  

Внутрішні  

---

---

13  

Зовнішні  

---

---

14  

Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)  

---

---

Цінні папери емітентів-нерезидентів  

15  

Акції  

---

---

16  

Облігації  

---

---

17  

Інші цінні папери  

---

---

18  

Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)  

---

---

19  

Разом цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 14 + ряд. 18)  

---

---

20  

Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:  


458 246,15

1 012 946,72

21  

короткострокових  

---

---

22

довгострокових

---

---

Довідка про інвестиційний портфель фонду

за станом на "31" грудня 2007 року

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд

Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю

Компанія з управління активами

Магістр”
(повне найменування фонду)


N з/п 

Код за ЄДРПОУ резидентів та ідентифікаційний номер нерезидентів
(за наявності) 

Назва емітента 

Міжнарод-
ний ідентифі-
каційний код цінного папера 

Назва цінного папера 

Кількість цінних паперів 

Номінальна вартість,
грн. 

Оцінна вартість,
грн. 

1

00191075

Відкрите акціонерне товариство «Авдієвський коксохімічний завод»

UA0500561008

Акція

3350

5896,00

70015,00

2

30702104


Закрите акціонерне товариство «Альтера Фінанси»

UA4000024822

Облігації підприємств

70

70000,00

71093,26

3

05393043

Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»

UA0401211000

Акція

10000

2500,00

36000,00

4

23359034

Відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго»

UA0400161008

Акція

50

500,00

47500,00

5

05393056

Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського»

UA0406691008

Акція

14433

3608,25

36082,50

6

31629319

Закрите акціонерне товариство «Медичний центр «Добробут»

UA150499EA05

Облігації підприємств

55

55000,00

55408,62

7

26502957


Донецька міська рада

UA150499EA05

Облігації

місцевих позик

34

34000,00

34190,02

8

00191164

Відкрите акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"

UA0500121001

Акція

25000

6250,00

19500,00

9

00191193

Відкрите акціонерне товариство «Єнакіївський металургійний завод»

UA0502681002

Акція

100

1525,00

44500,00

10

23269555

Відкрите акціонерне товариство «Західенерго»

UA1300591005

Акція

90

900,00

53190,00

11

05808592

Відкрите акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод»

UA0300401009

Акція


25000

6250,00

30812,50

12

20355550

Відкрите акціонерне товариство «Маріупольський завод важкого машинобудування»


UA0500281003

Акція

500

125,00

72500,00

13

26597691

Одеська міська рада

UA150499EA05

Облігації

місцевих позик

40

40000,00

42419,60

14

30690822

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ровекс»

UA4000019815

Облігації підприємств

50

50000,00

50262,29

15

32007740

Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ»

UA4000006183

Облігації підприємств

55

55000,00

55715,14

16

03121566

Відкрите акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»

UA1006981005

Акція

50

750,00

38900,00

17

20113829

Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна»

UA020101АА04

Облігації підприємств


59

59000,00

60476,23

18

04059243

Харківська міська рада

UA200601EA03

Облігації

місцевих позик

40

40000,00

40023,56

19

22927045

Відкрите акціонерне товариство «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»

UA1006831002

Акція

2000

2600,00

54600,00

20

00191035

Відкрите акціонерне товариство «Ясинівський коксохімічний завод»

UA0500491008

Акція

5000

1250,00

35200,00

21

00211197

Відкрите акціонерне товариство «Ясинуватський машинобудівний завод завод»

UA0507291005

Акція

4966

23091,90

64558,00

  

РАЗОМ 

Х 

Х 

Х 

  

  

  Додати пункт 17 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів “Відомості про винагороду компанії з управління активами” та викласти в такій редакції:
17. Відомості про винагороду компанії з управління активами:<< предыдущая страница   следующая страница >>