refik.in.ua   1 ... 2 3 4 5

 • Практичний курс першої іноземної мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 2 курсу : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань "Гуманітарні науки", напр. підгот. 020303 "Філологія" / уклад. Н. В. Войнаровська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 48 с. – 3 пр.


 • Практичний курс першої іноземної мови: практична фонетика (англійська мова). Збірник вправ для практичних занять : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр. підгот. 6.020303 "Філологія", проф. спрям. "Переклад", д. ф. н. / уклад. Г. В. Черній. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 50 с. – 3 пр.

 • Практичний курс першої іноземної мови: практична фонетика (англійська мова). Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр. підгот. 6.020303 "Філологія", проф. спрям. "Переклад", д. ф. н. / уклад. Г. В. Черній. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 24 с. – 3 пр.

 • Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт.: О. В. Криворучко, О. І. Козік, В. М. Краснощок. – К. : КНТЕУ, 2012. – 9 с. – 2 пр.

 • Програма державного екзамену з базової освіти : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво," напр. підгот. 030503 "Міжнародна економіка" / авт.: Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 51 с. – 2 пр.
 • Програма державного екзамену : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 0305 "Фінанси і кредит", проф. спрям. "Державні фінанси", "Управління державними фінансовими ресурсами", "Страховий менеджмент" / авт.: С. О. Булгакова, Т. А. Ротова, Л. В. Єрмошенко, Л. І. Василенко, Т. В. Канєва. – К. : КНТЕУ, 2012. – 27 с. – 2 пр.


 • Програма з-х місячних курсів підвищення кваліфікації економічних працівників "Облік і аудит фінансової звітності за міжнародними стандартами" / уклад.: С. В. Присяжнюк, І. О. Гладій, О. О. Разборська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 61 с. – 3 пр.

 • Програма науково-дослідної переддипломної практики студентів : освіт.-кваліф. рівень "магістр," напр. підгот. 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" / уклад.: Л. О. Чорна, О. М. Лозовський, В. В. Соколовська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 23 с. – 3 пр.

 • Програмний туроперейтинг. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140103 "Туризм", спец. 7.14010301, 8.14010301 "Туризмознавство(туристична діяльність)" / уклад. О. О. Холодова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 26 с. – 3 пр.

 • Проектний аналіз. Завдання для практичних занять : освіт-кваліф. рівень "бакалавр", "магістр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.0305 "Економіка і підприємництво", проф. спрям. 6.030504 "Економіка підприємства" / уклад.: О. М. Денисюк, Л. П. Шевчук, І. В. Грищенко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 32 с. – 1,86. – 3 пр.

 • Проектний аналіз. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.0305 "Економіка і підприємництво", проф. спрям. 6.030504 "Економіка підприємства" / уклад.: О. М. Денисюк, Л. П. Шевчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 56 с. – 3 пр.
 • Психологія управління та конфліктологія. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 8.140101 "Готельно-ресторанна справа", 8.14010103 "Туризм", спец. 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа", 8.14010301"Туризмознавство(туристична діяльність)" / уклад. О. О. Холодова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 26 с. – 3 пр.


 • Регіональна економіка. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика," 030503 "Міжнародна економіка", 030504 "Економіка підприємства," 030507 "Маркетинг", 030508 "Фінанси і кредит", 030509 "Облік і аудит" / авт.: Н. П. Ващенко, Ю. І. Головня, С. М. Манжалій, Т. В. Мірзодаєва, Н. М. Стрельченко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 91 с. – 2 пр.

 • Рекламний та ПР менеджмент. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 030507 "Маркетинг", спец. 03050701 "Маркетинг" / уклад.: В. Т. Сусіденко, О. Г. Боровська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 38 с. – 3 пр.

 • Рекламний та ПР менеджмент. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 030507 "Маркетинг", спец. 03050701 "Маркетинг" / уклад.: В. Т. Сусіденко, О. Г. Боровська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 39 с. – 3 пр.

 • Ризикологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика", проф. спрям. 030502 "Економічна кібернетика", всі форми навчання / уклад. Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 40 с. – 3 пр.
 • Ризикологія. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика", проф. спрям. 030502 "Економічна кібернетика", всі форми навчання / уклад. Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 30 с. – 3 пр.


 • Робоча програма організаційної практики : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140103 "Туризм" / авт.: В. В. Білик, С. В. Хлопяк. – К. : КНТЕУ, 2012. – 24 с. – 1 пр.

 • Робоча програма технологічної практики : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140103 "Туризм" / авт. С. В. Хлопяк. – К. : КНТЕУ, 2012. – 23 с. – 1 пр.

 • Світова організація торгівлі. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 030601 "Менеджмент", спец. 03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт. В. М. Будзяк. – К. : КНТЕУ, 2011. – 54 с. – 2 пр.

 • Сервіс у ресторанному господарстві. Збірник ситуаційних вправ : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", напр. підгот. 051701 "Харчові технології та інженерія", спец. 05170112 "Технології в ресторанному господарстві" / авт. Т. Є. Литвиненко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 48 с. – 2 пр.

 • Соціальна політика. Програма та робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр," галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво," напр. підгот. 030508 Фінанси і кредит," 03050805 "Страховий менеджмент" / авт.: Н. Г. Савченко, Я. В. Гущак. – К. : КНТЕУ, 2011. – 22 с. – 1 пр.

 • Соціальне страхування. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит", проф. спрям. 6.0305080101 "Державні фінанси", 6.0305080105 "Страховий менеджмент" / уклад. К. І. Проскуряков. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 41 с. – 3 пр.
 • Спічрайтинг. Програма та робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галу–зь знань 0303 "Журналістика та інформація", напр. підгот. 030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю" / авт. О. В. Голік. – К. : КНТЕУ, 2012. – 18 с. – 1 пр.


 • Статистика ринку товарів та послуг. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. Т. Ю. Фурман. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 40 с. – 3 пр.

 • Стилістика першої іноземної мови. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр. підгот. 020303 "Філологія" / уклад. Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 42 с. – 3 пр.

 • Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр," галузь знань 0306 "Менеджмент," напр. підгот. 030601 "Менеджмент," спец. 03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" / авт.: С. І. Бай, І. М. Підкамінний. – К. : КНТЕУ, 2011. – 10 с. – 1 пр.

 • Стратегічне управління. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", "спеціаліст", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна справа", 140103 "Туризм", спец. 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа", 7.14010301, 8.14010301 "Туризмознавство" / уклад.: Л. О. Чорна, А. Г. Балдинюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 33 с. – 3 пр.

 • Стратегічне управління. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт.- кваліф. рівень "магістр," галузі знань 0306 "Менедж. і адмін.," 0305 "Екон. та підпр-цтво," напр. підгот. 030601 "Менедж."030503 "Міжнар.екон." спеціальн. 8.03060101 "Менедж. орг. і адмін. (за видами екон. діяльн.)," 8.03050301"Міжнар. екон." / уклад.: Л. О. Чорна, А. Г. Балдинюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 32 с. – 3 пр.
 • Cтрахові послуги. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" / уклад. Ю. В. Сусіденко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 62 с. – 3 пр.


 • Сучасна психолінгвістика. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 6.020303 "Філологія", проф. спрям. "Переклад", спеціаліз. "Письмовий переклад" / уклад.: В. О. Вуколова, Н. Л. Замкова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 25 с. – 3 пр.

 • Теорія економічного аналізу. Завдання для практичних занять / уклад.: І. Ф. Лобачева, Л. П. Шевчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 40 с. – 3 пр.

 • Теорія фінансово-господарського контролю. Збірник практичних завдань : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030509 "Облік і аудит", проф. спрям. 6.03050903 "Державний фінансовий контроль", всі форми навчання / уклад. Г. В. Даценко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 70 с. – 3 пр.

 • Технологія напоїв. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0401 "Сфера обслуговування", напр.підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт. О. В. Пахомська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 24 с. – 3 пр.

 • Технологія продуктів харчування функціонального призначення. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівні "магістр", "спеціаліст", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 7.14010101 "Готельна і ресторанна справа", 8.14010101 "Готельно-ресторанна справа", всі форми навчання / авт.: І. В. Левицька, О. В. Пахомська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 52 с. – 3 пр.

 • Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум / авт.: М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, А. О. Медвєдєва, А. Б. Собко, Т. О. Марцин, Ю. І. Калашнік. – К. : КНТЕУ, 2011. – 216 с. – 2 пр.

 • Технологія продукції ресторанного господарства. Практикум : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 1401 "Готельно-ресторанна справа", напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / уклад. І. Г. Дмитрик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 52 с. – 3 пр.


 • Товарознавство продовольчих товарів (розділ "М'ясо і м'ясні товари"). Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 6.0305301 "Товарознавство та комерційна діяльність" / уклад.: Г. С. Лояніч, С. В. Гирич, Н. І. Архипова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 42 с. – 3 пр.

 • Товарознавство субтропічних і тропічних плодів. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівні "магістр", "спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", спец. 8.03051001, 7.03051001 "Товарознавство і торговельне підприємництво", спеціаліз. "Управління товарними системами та мерчандайзинг" / уклад.: Г. С. Лояніч, О. Л. Соловйова, В. А. Колтунов, О. Л. Романенко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 24 с. – 3 пр.

 • Товарознавство тютюнових виробів та жувальних гумок : освіт.-кваліф. рівні "спеціаліст", "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", спец. 8.03051001, 7.03051001 "Тов-во і торг. підприємництво", спеціаліз. "Тов-во та комерційна логістика", "Упр. товарними системами та мерчандайзинг" / уклад.: Г. С. Лояніч, О. Л. Соловйова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 22 с. – 3 пр.
 • Торговельні системи та мережі. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Еконаміка та підприємництво", напр. підгот. 030510 "Тов-во і торговельне підприємництво", спец. 030510 "Тов-во та комерційна діяльність", спеціаліз. 06 "Тов-во та комерційна логістика" / уклад. А. О. Левицька. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 33 с. – 3 пр.


 • Транснаціональне торгове право. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємн", напр. підгот.030503 "Міжнародна економіка", спец. 03050301 "Міжнародна економіка" / уклад. В. М. Панькевич. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 34 с. – 3 пр.

 • Туризмологія. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140103 "Туризм", спец. 7.14010301, 8.14010301 "Туризмознавство (туристична діяльність)" / авт.: І. В. Левицька, А. Г. Кізюн. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 27 с. – 3 пр.

 • Туристичне країнознавство. Збірник завдань для практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна справа" / уклад. А. Г. Кізюн. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 60 с. – 3 пр.

 • Управління ризиками в ЗЕД. Програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 030601 "Менеджмент", спец. 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" / авт. В. М. Костюченко. – К. : КНТЕУ, 2012. – 12 с. – 1 пр.

 • Устаткування закладів ресторанного господарства. Лабораторний практикум : Система автоматизації діяльності закладів ресторанного господарства D2System / авт.: С. Л. Шаповал, І. І. Тарасенко, С. Я. Король, О. П. Шинкаренко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 95 с. – 2 пр.
 • Фізика. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень " бакалавр", напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство та комерційна діяльність", 051701 "Харчові технології та інженерія" / уклад. Б. П. Авксентюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 62 с. – 3 пр.


 • Фінанси підприємства. Практикум / авт.: Л. О. Лігоненко, Л. Л. Стасюк, І. В. Височин, О. В. Корольова-Казанська, Г. Л. Красневич. – К. : КНТЕУ, 2011. – 57 с. – 2 пр.

 • Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит", проф. спрям. "Фінанси підприємства" / авт.: І. О. Бланк, Г. В. Ситник, В. В. Ферлій. – К. : КНТЕУ, 2012. – 24 с. – 1 пр.

 • Фінансова математика. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з використанням процедур аналізу даних : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань "Економіка і підприємництво", всі напр. підгот. / уклад. Л. П. Половенко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 120 с. – 3 пр.

 • Фінансова статистика. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 Економіка та підприємництво, напр. підгот. 030508 Фінанси і кредит, проф. спрям. Державні фінанси, Управління державними фін. ресурсами, Страховий менеджмент, Фін. посередництво, Банківська справа / авт. Н. А. Головач. – К. : КНТЕУ, 2012. – 116 с. – 2 пр.

 • Фінансовий облік. Програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит", проф. спрям. "Облік і аудит у підприємництві" / авт.: А. В. Алексєєва, А. П. Шаповалова. – К. : КНТЕУ, 2012. – 14 с. – 1 пр.

 • Хімія. Робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 Економіка та підприємництво, напр. підгот. 030510 Тов-во і торговельне підприємництво, проф. спрям. Упр. товарними системами та мерчандайзинг, Тов-во та комерц. логістика / авт.: Ю. І. Геваза, Б. К. Пасальський, Н. Ю. Чикун. – К. : КНТЕУ, 2012. – 52 с. – 1 пр.
 • Цивільний захист. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", "спеціаліст", всі спеціальності та форми навчання / авт.: В. П. Жуков, Н. В. Онищук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 26 с. – 3 пр.


 • << предыдущая страница