refik.in.ua   1 2 3 4 5

Савельєва, В. С.

Організаційна поведінка : навч. посібник / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов, В. М. Вакуленко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. – (25 прим.).


 1. 156.

88.5

С 53

Снітинський, В. В.

Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посібник / В. В. Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. О. Брух. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 300 с. – (Вища освіта в Україні). – (1 прим.).


Методичні видання

 1. Аналіз господарської діяльності на тему "Аналіз фінансового стану". "Кейс стаді". Методичні рекомендації : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", спец. "Облік і аудит", напр. підгот. "Економіка і підприємництво", д. ф. н., з. ф. н. / уклад.: О. М. Денисюк, Л. П. Шевчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 14 с. – 3 пр.

 2. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації до cамостійної роботи студентів : освіт. -кваліф. рівень "магістр", напр. підгот. 0305 "Економіка і підприємництво", спец. 8.000007 "Адміністративний менеджмент", магістерська програма 8.000007 "Адміністративний менеджмент" / уклад.: О. М. Денисюк, І. В. Гріщенко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 16 с. – 3 пр.

 3. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації до практичних занять студентів : освіт. -кваліф. рівень "магістр", напр. підгот. 0305 "Економіка і підприємництво", спец. 8.000007 "Адміністративний менеджмент", магістерська програма 8.000007 "Адміністративний менеджмент" / уклад.: О. М. Денисюк, І. В. Гріщенко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 35 с. – 3 пр.
 4. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації до практичних занять студентів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.0305 "Економіка і підприємництво", проф. спрям. 6.030504 "Економіка підприємства" з.ф.н.) / уклад.: О. М. Денисюк, І. В. Гріщенко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 33 с. – 3 пр.


 5. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.0305 "Економіка і підприємництво", проф. спрям. 6.030504 "Економіка підприємства" / уклад.: О. М. Денисюк, І. В. Гріщенко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 17 с. – 3 пр.

 6. Безпека життєдіяльності. Практикум / авт. О. С. Болілий. – К. : КНТЕУ, 2011. – 93 с. – 2 пр.

 7. Безпека туризму. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140103 "Туризм", спец. 8.14010301 "Туризмознавство (туристична діяльність)" / уклад. О. О. Холодова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 32 с. – 3 пр.

 8. Біохімія і фізіологія харчування. Лаборатарний практикум : напр. підгот. 0503 "Торгівля" / авт.: Н. Я. Орлова. – К. : КНТЕУ, 2011. – 58 с. – 2 пр.

 9. Біохімія і фізіологія харчування. Тестові завдання : напр. підгот. "Торгівля" / авт.: Н. Я. Орлова, В. І. Мандрика. – К. : КНТЕУ, 2011. – 70 с. – 2 пр.

 10. Бренд-менеджмент. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030507 "Маркетинг ", спец. 8.03050701 "Маркетинг" / уклад. В. М. Нелюба. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 55 с. – 3 пр.

 11. Бухгалтерський облік. Практикум і робочий зошит : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 0501 "Економіка і підприємництво", проф. спрям. 050106 "Облік і аудит", спеціаліз. 05010601 "Облік і аудит у підприємництві", д.ф.н. / авт.: О. В. Сопко, А. П. Шаповалова. – К. : КНТЕУ, 2011. – 78 с. – 2 пр.
 12. Вища математика. Завдання для практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", всі напр. підгот., всі форми навчання / уклад. Л. П. Гусак. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 48 с. – 3 пр.


 13. Державний фінансовий контроль. Завдання до практичних занять (1 семестр) : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економікка і підприємництво", напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит", проф. спрям. 6.03050903 "Державний фінансовий контроль", д. ф. н. / уклад. І. В. Гріщенко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 48 с. – 3 пр.

 14. Ділова іноземна мова. Ділова гра "Breaking Through in Negotiating a Contract" : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", всі напр. підгот., всі форми навчання / уклад.: І. В. Шевчук, Г. В. Черній, Т. І. Ковалевська, І. В. Доля. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 27 c. – 3 пр.

 15. Діловий етикет. Завдання до практичних занять з елементами ділової гри : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 6.030601.01 "Менеджмент організації", 6.030601.06 "Менеджмент ЗЕД" / уклад. Г. М. Красніцька. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 33 c. – 3 пр.

 16. Ділові переговори. Програма та робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0303 "Журналістика та інформація,"напр. підгот. 6.030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю" / авт.: І. О. Бучацька, Т. В. Дубовик, О. М. Мельникович. – К. : КНТЕУ, 2011. – 28 с. – 1 пр.

 17. Договірне право. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна справа", спец. 140101 "Готельна і ресторанна справа" / уклад. І. П. Бахновська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 29 с. – 3 пр.

 18. Економіка готельного та ресторанного господарства. Збірник тестових завдань / авт.: Т. І. Ткаченко, В. Г. Міска, С. П. Гаврилюк, О. О. Каролоп. – К. : КНТЕУ, 2011. – 72 с. – 17,00. – 2 пр.
 19. Економіка підприємства. Збірник завдань для практичних занять. : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 6.030502 ЕК, 6.030503 МЕ , 6.030504 ЕП, 6.030507 Маркетинг, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030509 Облік і аудит, 6.030510 Тов-во і торг. підприємництво / уклад. Н. М. Богацька. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 60 с. – 2.94. – 3 пр.


 20. Економіка підприємства. Методичні рекомендації до проведення навчального тренінгу : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", проф. спрям. 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030503 "Міжнародна економіка" / уклад.: В. А. Гарбар, О. П. Недбалюк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 31 с. – 1,86. – 3 пр.

 21. Економіка підприємства. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 14010101 "Готельна і ресторанна справа" / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 33 с. – 2,02. – 3 пр.

 22. Економіка та організація інноваційної діяльності. Збірник завдань для практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства", спец. 6.030504 "Економіка підприємства" / уклад. С. Д. Супрун. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 49 с. – 2,64. – 3 пр.

 23. Економічна теорія. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 030502 "Економічна кіберн.", 030503 "Міжнародна економіка", 030504 "Економіка підприємства", 030507 "Маркетинг", 030508 "Фінанси і кредит", 030509 "Облік і аудит", 030601 "Менеджмент" / уклад.: Л. В. Осіпова, І. Б. Юрчик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 33 с. – 1,96. – 3 пр.

 24. Економічний контроль в Україні. Практикум : освіт.-кваліф. рівень "магістр," напр. підгот.030509 "Облік і аудит," спец. 03050901 "Облік і аудит, спеціаліз. 030509103 "Державний фінансовий контроль" / авт. Л. О. Шерстюк. – К. : КНТЕУ, 2011. – 20 с. – 10,00. – 2 пр.
 25. Експертиза товарів. Лабораторний практикум / авт.: Т. М. Коломієць, С. О. Сіренко, Л. В. Черняк. – К. : КНТЕУ, 2011. – 211 с. – 32,00. – 2 пр.


 26. Експертиза товарів. Робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "магістр," напр. підгот.0503 "Тов-во та торгов. під-во", спец."Тов-во та комерц. діяльн.","Тов-во та експертиза в митній справі"," Експертиза товарів та послуг", "Упр. безпечністю та якістю товарів", "Орг. опт. та роздр. торг." / авт.: С. О. Белінська,Т. М. Коломієць, О. Л. Романенко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 35 с. – 13,50. – 1 пр.

 27. Етнічні кухні. Завдання для практичних завдань : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0401 "Сфера обслуговування", спеціаліз. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / уклад.: І. В. Левицька, О. В. Пахомська, І. Г. Дмитрик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 35 с. – 2,01. – 3 пр.

 28. Ефективність інформаційних систем. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика", спец. 7.03050201 "Економічна кібернетика", спеціаліз. "Економічна кібернетика" / уклад.: В. Т. Сусіденко, Т. В. Янчук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 74 с. – 3,57. – 3 пр.

 29. Жанрово-стилістичні особливості творів малої прозової форми. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр. підгот. 020303 "Філологія" / уклад. Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 49 с. – 2,60. – 3 пр.

 30. Жанрово-стилістичні особливості творів малої прозової форми. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр. підгот. 020303 "Філологія" / уклад. Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 28 с. – 1,69. – 3 пр.
 31. Збірник завдань для підготовки до комплексного кваліфікаційного державного екзамену зі спеціальності : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит", проф. спрям. "Державні фінанси", з. ф. н. (перепідготовка) / уклад.: Ж. В. Гарбар, Л. І. Губанова, А. О. Нікітішин, В. М. Чубатюк, В. В. Руденко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 95 с. – 6,33. – 3 пр.


 32. Збірник завдань для прак4тичних занять з дисципліни " Латинська мова" : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр. підгот. 6.020303 "Філологія" / уклад. С. Д. Чугу. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 38 с. – 2,13. – 3 пр.

 33. Збірник тестових завдань для підготовки до комплексного державного екзамену з базової освіти : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 030507 "Маркетинг", проф. спрям. 6.03050701 "Маркетинг на ринку товарів та послуг", "Рекламний бізнес", д. ф. н. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 234 с. – 9,90. – 3 пр.

 34. Збірник тестових завдань для підготовки до комплексного державного іспиту : освітньо-кваліф. рівня "спеціаліст", галузі знань 050201 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 050201 "Менеджмент", з.ф.н. (перепідготовка) / уклад.: О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, І. І. Хільська, В. В. Хачатрян, Н. І. Трішкіна, Л. В. Осіпова, Т. С. Мельник, О. В. Христофор, О. А. Поліщук. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 231 с. – 13,74. – 3 пр.

 35. Збірник тестових завдань для підготовки до комплексного державного іспиту : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напр. підгот. 030601 "Менеджмент", проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій торгівлі", д. ф. н. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 174 с. – 8,32. – 3 пр.

 36. Збірник тестових завдань до комплексного державного екзамену з базової освіти : галузь знань 0201 "Культура," напр. підгот. 6.020107 "Туризм" усіх форм навчання / уклад.: І. В. Левицька, Н. В. Корж, Н. В. Онищук, І. Г. Дмитрик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних виданнь ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 135 с. – 7,59. – 3 пр.
 37. Збірник тестових завдань до комплексного державного екзамену з базової освіти : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування," напр. підгот. 140101"Готельно-ресторанна справа" усіх форм навчання / уклад.: І. В. Левицька, Н. В. Корж, Н. В. Онищук, В. І. Клименко, І. Г. Дмитрик, О. В. Пахомська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних виданнь ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 87 с. – 5,73. – 3 пр.


 38. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до комплексного державного екзамену : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 030509 "Облік і аудит", проф. спрям. "Облік і аудит в підприємництві" для студентів д.ф.н. / уклад.: Г. В. Блакита, Н. А. Яковишина, О. М. Дзюба, І. О. Гладій, О. М. Кудирко, Л. В. Осіпова, В. І. Невмержицький, О. Т. Бровко, Т. С. Шилова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 200 с. – 9,50. – 3 пр.

 39. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до комплексного державного екзамену : освіт.- кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 0501 "Економіка і підприємництво", спец. 050106 "Облік і аудит", спеціаліз. 01 "Облік і аудит в підприємництві" для студентів з.ф.н. (перепідготовка) / уклад.: Г. В. Блакита, Н. А. Яковишина, І. О. Гладій, О. Т. Бровко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 118 с. – 7,41. – 3 пр.

 40. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до комплексного державного екзамену : освітн.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 030503 "Міжнародна економіка", проф. спрям. "Міжнародна економіка", всі форми навчання / уклад.: О. В. Левчук, Л. В. Осіпова, Р. Г. Жарлінська, Т. І. Павлюк, А. С. Киричук, А. О. Нікітішин. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 148 с. – 6,49. – 3 пр.
 41. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до комплексного державного іспиту : освітн.-кваліф. рівень "бакалавр", напрям підготовки "Економіка і підприємництво", проф. спрям. 030504 "Економіка підприємства", 01 "Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг", денна форма навчання / уклад.: Н. М. Богацька, Л. І. Губанова, А. В. Дерезюк, Р. Г. Жарлінська, В. А. Гарбар, О. М. Кульганік, С. Д. Супрун, Л. В. Осіпова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 163 с. – 6,95. – 3 пр.


 42. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до комплексного державного іспиту з базової освіти : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр,"галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво,"напр. підгот. 030509 "Облік і аудит," проф. спрям. 03050903 "Державний фінансовий контроль," д.ф.н. / уклад.: О. М. Денисюк, О. М. Кудирко, О. А. Сметанюк, Н. А. Яковишина, І. О. Гладій, Г. В. Даценко, О.Т. Бровко,. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 123 с. – 6,07. – 3 пр.

 43. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", напр. підгот. 140103 "Туризм", спец. 7.14010301"Туризмознавство", 8.14010301 "Туризмознавство" / уклад. Л. В. Осіпова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 47 с. – 2,78. – 3 пр.

 44. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 0306 Менедж. і адмініструв., напр. підгот. 030601 Менедж., спец. 03060104 Менедж. ЗЕД, 03060101 Менедж. орг. і адмініструв., спеціаліз. 0306010101 Менедж. орг. торгівлі, 0306010102 Менедж. тур. бізнесу / Л. В. Осіпова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 46 с. – 2,47. – 3 пр.

 45. Інноваційні ресторанні технології. Методичні вказівки для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 8.140101 "Готельно-ресторанна справа", всі форми навчання / авт.: І. Г. Власенко, О. В. Пахомська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 30 с. – 1,84. – 3 пр.
 46. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі. Методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 14010101 "Готельна і ресторанна справа" / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 33 с. – 2,27. – 3 пр.


 47. Інноваційні технології у готельному господарстві. Методичні рекомендації для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "магістр", напр. підгот. 140101 "Готельно-ресторанна справа", спец. 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" / уклад.: І. В. Левицька, І. Г. Дмитрик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 20 с. – 1,41. – 3 пр.

 48. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Завдання до практичних занять для студентів 2 курсу : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / уклад. Т. В. Хоменко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 46 с. – 2,45. – 3 пр.

 49. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 030507 "Маркетинг" / авт.: С. М. Булинок, Л. В. Левченко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 16 с. – 10,00. – 1 пр.

 50. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Робоча програма : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0303"Журналістика та інформація," 0305 "Економіка та підприємництво,"1401 "Сфера обслуговування," напр. підгот. 030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю," 030509 "Облік і аудит", 140103 "Туризм " / авт.: А. Г. Латигіна , Л. І. Бербенець, О. Л. Жеронкіна, А. Є. Харченко, Л. Г. Бальзаннікова, В. О. Кравченко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 20 с. – 11,00. – 1 пр.

 51. Інструментальні засоби прикладного програмування. Методичні рекомендації та завдання до лабораторних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 050302 "Економічна кібернетика", д. ф. н. / авт. О. Ф. Кузнєцов. – К. : КНТЕУ, 2012. – 120 с. – 2 пр.
 52. Інтелектуальна власність. Програма та робоча програма : освіт.-кваліф. рівні "спеціаліст", "магістр", усі напр. підгот. / уклад.: Н. М. Опольська, Т. М. Байлема. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 28 с. – 3 пр.


 53. Інтелектуальна власність.Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", всі напр. підгот. / уклад.: Н. М. Опольська, Т. М. Байлема. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 52 с. – 3 пр.

 54. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст", "магістр", напр. підгот. 030601 "Менеджмент", спец. 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльн.", 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльн.", спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльн." / уклад. С. А. Яремко, С. В. Степова. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 26 с. – 3 пр.

 55. Інформаційні системи і технології фінансового контролю. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання практичних робіт та самостійної роботи на тему: Автоматизація задач фінансового контролю засобами СУБД Ассеss" : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит", проф. спрям. 030509 "Державний фінансовий контроль", д.ф.н. / уклад.: В. Т. Сусіденко, С. А. Яремко. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 80 с. – 3 пр.

 56. Історія економіки та економічної думки. Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит", проф. спрям. 6.030508 "Державні фінанси" / уклад. А. К. Мідляр. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 41 с. – 3 пр.
 57. Історія зарубіжної літератури (англійської). Завдання до практичних занять : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напр. підгот. 020303 "Філологія" / уклад.: А. І. Калініченко, О. М. Яцишин, Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 67 с. – 3 пр.

 58. Історія Української культури. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни : освіт.-кваліф. рівень "бакалавр", всі напрями підготовки та професійного спрямування , з. ф. н. / авт.: П. П. Притуляк, І. О. Кизименко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 64 с. – 2 пр.


<< предыдущая страница   следующая страница >>